Seminarski, seminarski rad, seminarski radovi...
magistarskiradovi1
Blog
srijeda, travanj 7, 2010

Naš rad obuhvata izradu seminarskih, diplomskih, maturskih, magistarskih radova na srpskom, hrvatskom, francuskom, španskom ili engleskom jeziku iz svih oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa i svih drugih oblasti:

Izrada seminarskih, maturskih, diplomskih, master, mba i drugih stručnih radova na zadatu temu;
Biznis planova i investicionih programa;
PowerPoint prezentacija;
Word dokumenata i obrada teksta;
Excel kalkulacija;
CV, motivaciona pisma, propratna pisma, ugovori i ostali poslovni dokumenti
na srpskom, hrvatskom, engleskom ili francuskom jeziku.
Prevodi tekstova sa engleskog, francuskog..


 

Ukoliko traženi rad ne pronadjete na našem spisku, obratite nam se za izradu novog rada, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Oslobodite vaše vreme za druge aktivnosti, a nama prepustite izradu Vašeg rada. Kvalitet, cena, sigurnost, poverenje – osobine su koje nas pokreću. Sa nama ste na pravom putu. Posetite nas na:

 

http://www.maturskiradovi.net/cr/diplomski-radovi.html
http://www.maturski.net/
http://www.maturski.org/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.essaysx.com/

 

Takođe, na stranicama pronađite i tutorijale, referate, primere radova, prepričane lektire, vesti, čitaonicu …

  

Na ovom sajtu ste u prilici pronaći preko 10.000 radova iz raznih oblasti: ekonomija (menadzment, marketing, financija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, ...), informatika (internet, informacijsketehnologije, softver, hardver, operacijski sustavi, baze podataka, programiranje, informacijski sustavi, računalne mreže, ...), biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, fizika, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, ostali predmeti (politika, saobracaj, masinstvo, sport, muzika, arhitektura, pravo, ustav, medicina, engleski jezik, .. .).

Posetite nas na nekom od naših sajtova ili nam pišite na mail:
maturskiradovi.net@gmail.com


 
Diplomski radovi iz informatike:501. ORS iz matematike za prvi razred osnovne škole –

502. ZNAK PLUS, ZNAK JEDNAKOSTI
503. Inforamticko obrazoanje za informaticko društvo
504. Savremene obrazovne tehnologije u nastavi tehnickog obrazovanja

505. Obrazovni racunarski softver iz geografije za V razred osnovne škole

506. ORS iz predmeta Svet oko nas »RAZLICITI POSLOVI, RAZLICITA NASELJA«

507. E-learning za Algoritme i strukture podataka u funkciji kvalitetnog programiranja

508. Elementi razvoja inforamcionog sistema za elektronsko placanje komunalnih usluga

509. Projektovanje informacionog sistema u funkciji povecanja produktivnosti, na primeru preduzeca IGM »Jugobanat« a.d. – Banatski Karlovac

510. Gradevinsko preduzece »Energoprojekt Visokogradnja a.d.« - Menad?ment sektorom mehanizacije i kontrola kvaliteta

511. Modelovanje klipa klip-lift sistema u Mechanical Desktop okruzenju

512. Odr?avanje visokopritisne klipne pumpe »WOMA« 2252 P-30 u »Fabrici sintetickog kaucuka« - Elemir

513. Obrazovni racunarski softver za vezbe iz DB-a »NORMALIZACIJA«

514. Metodicko-didakticka pitanja efikasnosti nastave informatike

515. Uticaj karakteristika šavova na izradu odece od kuliranih pletenina

516. Renderovanje trodimenzionalnih objekata u Auto CAD okruzenju

CD uz rad

518. Strategija upravljanja cvrstim komunalnim otpadom u Rep. Srpskoj

519. Upravljanje i regulacija procesom ucenja u programiranoj nastavi

520. Korišcenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja

521. Razvoj klijent-server aplikacije za internisticku ambulantu

522. Istrazivanje atributa bencmarkinga koji determinišu poslovnu izvrsnost

523. Razvoj ravnih toplotnih suncevih prijemnika sa aspekta povecanja energetske efikasnosti

524. ORS za I razred osnovne škole iz predmeta SVET OKO NAS

525. Razvoj Internet informacionih sistema za usluge u zeleznickom putnickom saobracaju

526. Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera iz matematike za prvi razred – DINARI I PARE

527. Model razvoja i upravljanja inovacionim procesima u privredi

528. Analiza mogucnosti za povecanje efikasnosti solarnih konvertora upotrebom ultratankih premaza

529. Heuristici modeli nastave politehnickog obrazovanja u osposobljavanju kadrova za potrebe civilne odbrane

530. Projektovanje jednopolnih elektricnih šema za elektropostrojenja u VISIO PROFESSIONAL okruzenju

531. Povecanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamickim uslovima rada

532. Uticaj upotrebe racunara na podizanje efikasnosti nastave fizike u gimnaziji

533. Virtuelna ucionica za C++ programski jezik

534. CD uz rad
535. + PDF

536. Softverski paket za pracenje prodaje u poljoprivrednim apotekama

537. Modeliranje objekta stolne lampe u

538. Auto CAD okruzenju
539. CD uz rad

540. Obrazovni racunarski softver za 2. razred osnovne škole

541. ABECEDA

542. Informacioni sistem AD Zobnatica

543. CD uz rad

544. Modeliranje elemenata prenosnika u

545. Auto CAD okruzenju
546. CD uz rad

547. Metodologija reinzenjeringa privatizovanih preduzeca u procesu tranzicije

548. Likovna pocetnica, vizuelne umetnosti –

549. oblikovanje u papiru i kartonu
550. Softver za osiguranje vozila

551. Solid modeliranje u SolidWorks okruzenju

552. CD uz rad

553. Bajesov klasifikator tekstualnih dokumenata i njegova implementacija u jeziku JAVA

554. Informacioni sistemi u funkciji efikasnije organizacije i upravljanja školom

555. Obrazovni racunarski softver tipa multimedije u funkciji unapredivanja razredne nastave

556. Primena TAKAGI-SUGENO fazi modela kod obrnutog klatna

557. ORS iz predmeta :Svet oko nas
– DELOVI DANA I SEDMICE -

558. ORS – Saobracajna sredstva iz predmeta »Svet oko nas«

559. Razvoj Internet aplikacije u Delphi okruzenju za ucenje na daljinu uz primenu HML tehnologije

560. ORS za predškolski uzrast
561. PALCICA na engleskom jeziku
562. Obrazovno racunarski softver
563. bajka »BAMBI«
565. Istorijat toplotnih motora

566. Metodicko i organizaciono unapredenje kvaliteta univerzitetske nastave u okviru razvoja integralnog softverskog sistema tehnickog fakulteta

567. MICROSOFT WORD u VII razredu osnovne škole

568. ORS za IV razred osnovne škole:
569. OSNOVNE I IZVEDENE BOJE

570. Obrazovni racunarski softver za predškolski uzrast

571. Obrada nastavne teme WINDOWS XP u

572. nastavi racunarstva i informatike u srednjim školama

573. Trodimenzionalno modeliranje vratila sa zucanikom sa pravim zupcima u Auto CAD okruzenju

574. Motivacija, motivatori i tehnike motivacije u nastavi informatike

575. Uloga tehnicke kulture u ostvarivanju informaticke pismenosti viših razrda osnovne škole

576. CD uz rad

577. Metodska obrada programskog sadrzaja nastave informatike i racunarsva u osnovnoj školi

578. Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka

579. Primena programa POWER POINT u realizaciji nastave tehnickog obrazovanja

580. Modeli i modelovanje sistema upravljanja školom

581. Ljudi koji su promenili svet –

582. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin«, Milutin Milankovic i Mileva Ajnštajn

583. Razvoj informacionog sistema tehnickog sektora preduzeca za proizvodnju elektrouredaja

584. Editovanje solid modela u Auto CAD okruzenju

585. CD uz rad

586. Modeliranje i vizualizacija Vucnog uredaja u SolidWorks okruzenju

587. Obrazovni racunarski softver iz fizike za šesti razred osnovne škole: »SILA«

588. Robno knjigovodstvo STR »BIOŠPAJZ«

589. Modeliranje stone bušilice u Auto CAD okruzenju

590. Izrada plana kvaliteta u preduzecu »Zastava metal« - Resavica

591. Elementi projektovanja Web aplikacija na primeru aplikacije za zubnu ambulantu

592. Obrazovni racunarski softver iz engleskog jezika »Glagolska vremena«

593. Obrazovni racunarski softver
594. »VODA OKO NAS«

595. »Rational Rose 2001« kao podrška vizuelnom modelovanju

596. Informacioni podsistem fakulteta za pracenje rada asistenata

597. Nastavne metode u funkciji upravljanja, organizacije i racionalizacije nastave osnovne škole

598. Softverski paket : Virtuelna on-line prodavnica racunarske opreme

599. ORS za I razred osnovne škole iz predmeta SVET OKO NAS

600. Softver za pracenje rada studentskog doma601. Izrada Web stranice pomocu HTML-a


 

magistarskiradovi1 @ 13:45 |Komentiraj | Komentari: 0
Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Linkovi
Nema zapisa.
Brojač posjeta
236
Index.hr
Nema zapisa.